DAS BUCHHALTUNGSBÜRO  FÜR SIE

                                         info@histria-accounting.hr

UTVRĐIVANJE PREDUJMA POREZA NA DOBITAK (čl. 34. Zakona)

Predujam poreza na dobitak plaća se na temelju porezne prijave za prethodno porezno razdoblje, i to u svoti koja se dobije kada se porezna obveza za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja. Izmjena čl. 34. st. 1. Zakona vraća nas na jednostavno utvrđivanje predujmova!

 

U skladu s prijelaznim i završnim odredbama Zakona, predujam poreza na dobitak za 2017. godinu utvrđuje se na temelju prijave poreza na dobitak za 2016. godinu (obrazac PD za 2016.), ali primjenom nižih poreznih stopa: 18 % ili 12 %. Posljednji puta osnovica za izračun predujmova mora se umanjiti za svotu reinvestiranog dobitka u 2016. i troškove obrazovanja i izobrazbe s red.br. 34.1. obrasca PD. Nadalje, porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima – području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu, kod utvrđivanja predujma poreza na dobitak za 2017. godinu NE uzimaju u obzir smanjenje porezne obveze na temelju obavljanja djelatnosti na potpomognutom području.

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT

Partizanska 4/1, 52440 Poreč

 

+385 95 818 6983