DAS BUCHHALTUNGSBÜRO  FÜR SIE

                                         info@histria-accounting.hr

UKIDA SA POREZNA OLAKŠICA NA TEMELJU REINVESTIRANOG DOBITKA

Od 1. siječnja 2017. godine ukida se porezna olakšica na temelju reinvestiranog dobitka. Međutim, svi poduzetnici koji su u prethodnim godinama koristili ovu olakšicu obvezni su do kraja ispuniti uvjete propisane čl. 6., st. 5., 6., 7., 8., 9. i 10. i čl. 31., st. 11. „starog“ Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. – 50/16.), a u vezi s očuvanjem radnih mjesta i zabrani isplate ili smanjenja temeljnog kapitala koji je stvoren iz revinvestiranog dobitka.

 

POREZNE OLAKŠICE I OSLOBOĐENJA ZA POTPOMOGNUTA PODRUČJA I GRAD VUKOVAR (čl. 28.a Zakona)

 

Od 1. siječnja 2017. godine porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju RH plaćaju 50 % od propisane stope poreza - ako zadovoljavaju uvjete iz čl. 28.a st. 2. i 4. Zakona.

 

Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara i dalje NE plaćaju porez na dobitak ako zadovoljavaju uvjete iz čl. 28.a st. 1. i 4. Zakona.

 

Svote tih poreznih olakšica i oslobođenja utvrđuju se kao i do sada, u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti.

 

Od 1. siječnja 2017. godine UKIDA SE porezna olakšica za potpomognuta područja za područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju. Poduzetnici koji obavljaju djelatnost na tom području plaćaju punu stopu poreza na dobitak od 18 % ili 12 %.

 

 

NEWSLETTER

ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT

Partizanska 4/1, 52440 Poreč

 

+385 95 818 6983