DAS BUCHHALTUNGSBÜRO  FÜR SIE

                                         info@histria-accounting.hr

Promidžba, reprezentacija i darovi u poreznom sustavu

Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja poslovni su troškovi trgovačkog društva. S motrišta poreza na dobitak, neki se od njih djelomično uključuju u osnovicu toga poreza, a neki su u potpunosti priznati. Ti su troškovi najčešće jasno razgraničeni, no u poslovnoj praksi nije uvijek jednostavno razlikovati troškove promidžbe, darovanja i reprezentacije. Ponekad se pojave dvojbe kada platiti porez na dohodak, PDV ili te troškove uključiti u osnovicu poreza na dobitak.

 

Promidžba

Promidžbeni oglas upućen putem raznih medija, jasan i usmjeren k određenom broju poslovnih partnera i/ili potrošača, priznati je trošak u poreznom, računovodstvenom i poduzetničkom smislu. Promidžba se, u smislu poreza na dobitak, smatra porezno priznatim rashodom. Međutim, u smislu poreza na dodanu vrijednost, ako se promidžba ostvaruje isporukom dobara i usluga, tada se na takvu isporuku plaća porez na dodanu vrijednost ako nisu ispunjeni uvjeti iz čl. 7. st. 4. Zakona o PDV-u odnosno čl. 11. Pravilnika o PDV-u.

 

Darivanje

Darovanja pojedinim pravnim ili fizičkim osobama s kojima trgovačko društvo ima neke interese mogu biti ostvarena za različite svrhe. Dar poslovnim partnerima i potrošačima može biti protumačen kao promidžba ili reprezentacija, ovisno o vrijednosti i vrsti dara. S druge strane, darovanja za zdravstvene, obrazovne, humanitarne i druge slične djelatnosti porezno su priznati troškovi do određene svote. U skladu s čl. 7. st. 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 143/14.), besplatno davanje uzoraka u razumnim količinama kupcima i budućim kupcima ne smatra se isporukom dobara uz naknadu, tj. za takvu isporuku ne nastaje obveza plaćanja PDV-a. Darovanja zaposlenicima, u pravilu, smatraju se plaćom, osim onih koje je zakonodavac odredio kao neoporezive primitke odredbama čl. 13. i 16. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. – 157/14.).

 

Reprezentacija

Reprezentacijom se smatraju izdatci za ugošćenje poslovnih partnera, darivanje poslovnih partnera prigodnim darovima (iako se na tim darovima nalazi znak tvrtke), plaćanje izdataka odmora, sporta, rekreacije i razonode, izdataka za najam automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i sl. za potrebe poslovnih partnera. Reprezentacija se samo djelomično, u svoti od 30 %, priznaje kao porezni rashod pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak. Prema čl. 61. st. 1. t. b) Zakona o PDV-u, nema mogućnosti odbitka pretporeza pri nabavi dobara i usluga za potrebe reprezentacije.

 

 

 

NEWSLETTER

ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT

Partizanska 4/1, 52440 Poreč

 

+385 95 818 6983