DAS BUCHHALTUNGSBÜRO  FÜR SIE

                                         info@histria-accounting.hr

PRIMJENA PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA FISKALIZACIJU

S ciljem ujednačavanja te olakšavanja primjene i postupanja prema Zakonu o fiskalizaciji, obveznici fiskalizacije obvezni su za provedbu postupka fiskalizacije izdavanja računa, u skladu s čl. 15. Zakona o fiskalizaciji, primjenjivati programsko rješenje koje omogućava postupanje u skladu s odredbama Zakona o fiskalizaciji, odnosno programsko rješenje koje će onemogućiti postupke kojima se izbjegava postupak fiskalizacije izdavanja računa. Za ispravnost programskog rješenja koji se primjenjuje u postupku fiskalizacije izdavanja računa odgovorni su obveznik fiskalizacije, proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja. Prethodno navedene odredbe stupile su na snagu 1. siječnja 2017. godine.

 

Obveznik fiskalizacije može testirati podatke s računa, a način testiranja propisat će pravilnikom ministar financija.

 

Obveznici fiskalizacije iz čl. 3. Zakona o fiskalizaciji trebaju PU-u dostaviti podatak o proizvođaču i/ ili održavatelju programskog rješenja za provedbu fiskalizacije izdavanja računa. Podatak se dostavlja putem sustava ePorezna.

 

Podatci o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja koji primjenjuje obveznik fiskalizacije, obavezno sadržava njegov OIB. Ako obveznik fiskalizacije nema podatak o OIB-u proizvođača i/ili održavatelja programskog rješenja, jer je riječ o stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi bez OIB-a, dostavlja podatke proizvođača i/ili održavatelja rješenja koji obavezno moraju sadržavati ime i prezime (naziv), adresu, oznaku države i identifikacijski broj strane fizičke ili pravne osobe iz države u kojoj ima poslovni nastan.

 

Podatke o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja potrebno je dostaviti do 1. srpnja 2017. godine.

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT

Partizanska 4/1, 52440 Poreč

 

+385 95 818 6983