DAS BUCHHALTUNGSBÜRO  FÜR SIE

                                         info@histria-accounting.hr

OTPISI TEŠKO NAPLATIVIH PLASMANA KOD FINANCIJSKIH INSTITUCIJA (PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ZAKONA)

U prijelaznim i završnim odredbama Zakona propisana je jednokratna mjera kojom se potiče kreditne institucije (banke) na otpis potraživanja od dužnika za već utvrđena teško naplativa i nenaplativa potraživanja. Porezno se priznatim rashodima za financijske institucije smatraju svote otpisa duga za djelomično nadoknadive i u potpunosti nenadoknadive plasmane, a koji se odnose na rashod od smanjenja vrijednosti glavnice i na rashod od smanjenja vrijednosti kamata od nepovezanih pravnih i fizičkih osoba u skladu s Odlukom o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija Hrvatske narodne banke. Otpisi potraživanja po plasmanima smatraju se otpustom duga u smislu posebnog propisa koji regulira obvezne odnose.

 

Ta je odredba jednokratna mjera i primjenjuje se samo tijekom 2017. godine, i to na plasmane koji su u poslovnim knjigama kreditnih institucija – obveznika poreza na dobitak iskazani do 31. 12. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT

Partizanska 4/1, 52440 Poreč

 

+385 95 818 6983