DAS BUCHHALTUNGSBÜRO  FÜR SIE

                                         info@histria-accounting.hr

MOGUĆNOST PAUŠALNOG OPOREZIVANJA ZA GOSPODARSKU DJELATNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I DRŽAVNIH TIJELA (čl. 5.b. Zakona)

Neprofitnim organizacijama (iz čl. 2. st. 6. Zakona) koje u okviru svojih neprofitnih aktivnosti jednim dijelom u skladu s posebnim propisima obavljaju i gospodarsku djelatnost, po kojoj su obveznici poreza na dobitak, daje se mogućnost izbora plaćanja poreza u paušalnoj svoti.

 

U skladu s čl. 5.b Zakona to se odnosi isključivo na one neprofitne osobe koje u prethod-nom poreznom razdoblju nisu po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ostvarile prihode veće od svote propisane za ulazak u sustav PDV-a. Paušalno oporezivanje ne mogu primijeniti neprofitne osobe koje obavljaju samo djelatnost po kojoj su obveznici poreza na dobitak niti one koje u okviru svoga ukupnog prihoda ostvaruju više od 50 % prihoda od „oporezive djelatnosti“. Isto se, pod navedenim uvjetima, odnosi i na tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave i tijela lokalne samouprave (iz čl. 2. st. 5. Zakona).

 

Neprofitne organizacije i državna tijela (iz čl. 2. st. 5. i 6. Zakona) koje ispunjavaju te uvjete i žele plaćati porez na dobitak u paušalnoj svoti, trebaju dostaviti Zahtjev Poreznoj upravi, najkasnije 15 dana nakon početka poreznog razdoblja na temelju kojeg će im ona izdati Rješenje. Iznimno za 2017. rok je 31. 1. 2017. Pritom treba naglasiti kako plaćanje poreza na dobitak u paušalnoj svoti za ove neprofitne organizacije nije obveza već mogućnost izbora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT

Partizanska 4/1, 52440 Poreč

 

+385 95 818 6983