accounting for you

                                info@histria-accounting.hr

KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA (čl. 14. Zakona)

Dopunom čl. 14. Zakona povezanim osobama daje se mogućnost da najviše dopuštenu dužničku odnosno najnižu vjerovničku kamatu na zajmove obraču navaju primjenom kamatne stope utvrđenoj prema uvjetima i na način propisan u čl. 13. Zakona koji se odnosi na transferne cijene. Ako se za to odluče, trebaju to primjenjivati na sve ugovore o zajmovima između povezanih osoba. Primjerice, ako je trgovačko društvo – matica primila kredit od banke po stopi od 4 % godišnje i novčana sredstva po tom kreditu odmah preusmjerila u svoje povezano društvo kao zajam, u tom se odnosu između povezanih osoba na zajam može primijeniti stopa od 4 % umjesto kamatne stope koju objavljuje ministar u skladu s čl. 14. st. 3. Zakona.

 

 

NEWSLETTER

Preplati se za primanje newsletter-a!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

CONTACT

Partizanska 4/1, 52440 Poreč

 

+385 95 818 6983