DAS BUCHHALTUNGSBÜRO  FÜR SIE

                                         info@histria-accounting.hr

DOSTAVA PODATAKA O POSLOVNIM PROSTORIMA U POREZNU UPRAVU

Propisan je novi način dostavljanja podataka o poslovnim prostorima u sustav fiskalizacije. Naime, svaki obveznik fiskalizacije iz čl. 15. st. 2. Zakona o fiskalizaciji1, obvezan je Poreznoj upravi dostaviti podatke o poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost. Podatak o poslovnim prostorima treba sadržavati sljedeće podatke:

 OIB

 oznaku poslovnog prostora

 adresu poslovnog prostora

 tip poslovnog prostora

 vrstu djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru

 radno vrijeme i radne dane

 datum otvaranja poslovnog prostora

 datum zatvaranja poslovnog prostora

 status poslovnog prostora.

 

Oznaka poslovnog prostora treba biti označena na jednak način kao što će se navoditi na samom računu u dijelu broja računa – oznaka poslovnog prostora. Adresa poslovnog prostora dostavlja se putem sustava ePorezna. Kao tip poslovnog prostora navodi se način poslovanja, kao što je internetska trgovina, pokretna trgovina i sl., ako se djelatnost obavlja na terenu ili ako je riječ o povremenim mjestima obavljanja djelatnosti. Vrsta djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru dostavlja se prema vrijedećem šifrarniku koji sadržava nacionalnu klasifikaciju djelatnosti. Obveznik fiskalizacije dostavlja podatak o datumu zatvaranja poslovnog prostora ako se poslovni prostor privremeno ili trajno zatvara.

 

Ako dođe do promjene podataka o poslovnim prostorima koji su dostavljeni u PU, a osobito ako se u nekom poslovnom prostoru djelatnost prestane obavljati ili obveznik fiskalizacije počinje obavljati djelatnost u novom poslovnom prostoru, obveznik fiskalizacije obvezan je na propisani način, prije početka primjene promijenjenih podataka, dostaviti podatke o promjenama.

 

Obveznici fiskalizacije koji su do stupanja na sna¬gu izmjena i dopuna Zakona o fiskalizaciji dostavili Ministarstvu financija – PU podatke o svim poslov¬nim prostorima, obvezni su najkasnije do 31. srpnja 2017. godine ponovno dostaviti podatke o svim po¬slovnim prostorima u kojima obavljaju djelatnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT

Partizanska 4/1, 52440 Poreč

 

+385 95 818 6983